Historiek

Exact 100 jaar geleden werd de Brugse Dierenartsenvereniging opgericht. Dit vond plaats in Café Belge in de Steenstraat te Brugge. Tot in de vroegere ochtenduren werd vergaderd en zo, met het opkomen van de ochtendzon, ontstond de Brugse Dierenartsenvereniging, toen nog onder de naam "Bond der Veeartsen van Brugge en Omliggende".

'Rond vijf ure gingen de leden van dezen nieuwgestichten bond uiteen, innig voldaan over deze eerste bijeenkomst en vol vertrouwen op de goede uitslagen, welke dit samenwerken en onderling vertrouwen, zonder twijfel voor eenieder van ons, zullen teweegbrengen'.

Uit de vele vergaderverslagen, die de afgelopen 100 jaar opgesteld en verzameld zijn, blijkt duidelijk dat blijvend bijscholen, deontologie en collegialiteit de rode draad zijn in onze vereniging. Doorheen de jaren werden lezingen georganiseerd over eigentijdse thema's, zoals in 1946 over de keizersnede of in 1980 over het gebruik van hormonale middelen. De sociale activiteiten zorgden dan weer voor nieuwe vriendschappen en collegialiteit. Deze activiteiten varieerden door de jaren heen van Sint-Elooisfeesten en voetbalwedstrijden in de jaren '70 en '80 tot onder andere gezinsactiviteiten en de befaamde skireizen sinds 2009.

Naast deze bedrijvigheden bereikte de Brugse dierenartsenkring ook enkele mijlpalen:

  • Op 7 februari 1985 kreeg deze vereniging een Koninklijke oorkonde en medaille.
  • 1990 werd de kaap van honderd actieve leden overschreden.
  • 14 oktober 2017 werd een mijlpaal in onze geschiedenis. Het eerste congres van de Brugse dierenartsen, in het concertgebouw te Brugge, was een feit.
  • 28 februari 2018 werd er een VZW opgericht. Vanaf dan heet onze kring voluit: Brugse Dierenartsenkring VZW.
  • 23 september 2022: 100 jarig bestaan.

Op 10 december willen we graag dit 100-jarig bestaan vieren met een boeiend congres waarbij ook even wordt stilgestaan bij de geschiedenis van onze vereniging. De locatie van het congres, het Kasteel van Moerkerke, is enigszins wat nostalgie, want op 8 mei 1980 gaf Dr. Swenson (Upjohn USA) in het Kasteel een lezing over 'Research to evaluate a new mastitis product' en sprak Hughes Fautrez over 'Partusinductie door PGE2 bij de vrouw' en 'Toekomstperspectieven van prostaglandines'.

Wil je meer te weten komen over de geschiedenis van de Brugse dierenartsen, kom dan zeker 10 december naar het Congres in het Kasteel van Moerkerke.